" CORSO " d.o.o- Niš Privredno Društvo za računovodstvene i knjigovodstvene      usluge i poreski konsalting 

Računovodstvo i OUT SOURCING

"Corso" doo Niš je etablirano računodstveno društvo osnovano 2005. g. Knjigivodstveno i računovodstvene usluge nastojimo da pružamo uz brz odziv, visok kvalitet i na savremen način. Prema prirodi i strategiji poslovanja društva možemo ponuditi veoma aktivnu podršku i lični pristup prilikom uređivanja dokumentacije Vaše firme. 

Značajan akcenat stavljamo na poreski i računovodstveni konsalting, kao i usmeravanje stranaka ka boljoj optimalizaciji poreskog bilanasa i traženju najpogodnijih načina poslovanja. Tokom godine planiramo i sprovodimo strategije koje unapređuju profitabilnost i poreske obaveze smanjuju na minimum.

Za uspešno poslovanje firme potrebno je uredno out sourcing računovodstvo koji Vam možemo obezbediti iskusan računovođa i kvalitetan poresko - računovodstveni servis. Dobar računovođa je stoga Vaš najbolji finansijski savetnik jer osim Vas najbolje poznaje Vaše poslovanje. Poseduje potrebno znanje iz oblasti računovodstva, finansija i poreza i za Vašu firmu može ostvariti velike uštede.

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola